Aktuellt

Medial Utvecklingshelg

Anmäl dig till vårens Mediala/Intuitiva kurshelg den 30-31 mars 2019!

 

Läs mer

Meditationscirkel

Prova på vår meditationscirkel varje onsdag kl 18.30-20.30!

Läs mer

Terminstart i Personlig växande

I augusti 2019 välkomnar vi en ny grupp till grundutbildningen i Personligt växande med IRIZ Metoden!

Läs mer
Alla aktuella händelser »

IRIZ Metoden

 

För dig som vill växa som människa!


 

De allra flesta människor har behov av att känna mål och mening med sin tillvaro. Vi vill alla innerst inne känna oss starka och säkra i våra vägval i livet. Vi behöver vara övertygade om att vi följer vår egen inre kompass som berättar för oss vad som är rätt och fel. Men många får tyvärr inte kontakt med sitt äkta JAG. I stället dyker där upp en mängd tvivel, vanföreställningar och beteendemönster som stör tankegångarna och lägger hinder i vägen för ett harmoniskt liv.

På IRIZ Akademin menar vi att varje individ har ett ansvar att göra sina vägval i livet utifrån en moraliskt och etiskt sund grund som man själv kan identifiera och försvara. Vi anser därmed att det är ett måste att känna sig själv inifrån och vara tillfreds med den egna självbilden och de egenskaper och karaktärsdrag som bildar "Jaget", dvs dig. Utan en stor tillit till sig själv går det inte att "växa upp" som människa. Och för att kunna lita på dig själv helt och fullt, krävs det att du vågar utmana de mentala hinder som håller dig tillbaka från ditt "Jag" och från att nå din fulla potential.

Hur vet man då vad som är moraliskt och etiskt riktigt? Hur kan man instinktivt känna vad som är rätt och vad som är fel? Hur får man tag i den sanna bilden av sig själv? Hur vet man vilka hinder det är som bromsar och motverkar det egna personliga växandet? Och vad innebär det egentligen att vara människa och att vara "vid fullt medvetande"?

IRIZ-Metoden är en träning i ”inre ledarskap” som syftar till att ge dig en djupare förståelse av dina egna tankar, känslor, val och handlingar och hur det i sin tur påverkar ditt förhållningssätt både till dig själv och till andra människor. Grundprincipen är: ”För att kunna leda andra, måste du först kunna leda dig själv”. Inre Ledarskap handlar lika mycket om ditt samspel med andra, som  inställning du har till dig själv och din omgivning. Genom 20 års studier och kliniskt klientarbete ger IRIZ Metoden dig möjlighet till att växa inifrån och få tillgång till den enorma kraft som är du. 

Genom vår utbildning i Personligt växande eller genom samtalsterapi kan du öka din förståelse kring dig Själv och ditt sanna "Jag". Det gör att du kan stärka din självkänsla, uppleva en större tilltro till dina egna förmågor och fatta tydligare beslut utifrån dig själv och ditt sanna behov. 


IRIZ Akademin • Stigbergstorget 1 • 414 63 Göteborg • Tel: 0766-31 45 59 • info@iriz.se
© IRIZ Akademin