Aktuellt

Meditationscirkel

I mitten av januari 2019 startar vi upp vår mediationscirkel igen. 

Varmt välkomnen med din anmälan!

info@iriz.se

Läs mer

Terminstart i Personlig växande

I januari 2019 välkomnar vi en nya grupp till utbildningen Personligt växande med IRIZ Metoden!

Läs mer
Alla aktuella händelser »

Personligt växande 

 

Grundutbildning på 1,5 år

Är du redo att lära känna dig inifrån och ut och hitta meningen med ditt liv? Vill du finna glädje och frihet i vardagen och få tillgång till den enorma kraft som är du? Anmäl dig då till vår utbildning i Personligt växande! 

IRIZ Akademins 1,5 åriga grundutbildning i personligt växande är en fristående utbildning för dig som söker meningsfullhet i din tillvaro och som längtar efter personligt växande som människa, både privat och i din yrkesroll. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av viktiga livsfrågor och som strävar efter förståelse och ett högre medvetande för ett väl fungerande dagligt liv.

Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du innerst inne vill. Du får verktyg till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer samt öka dina kunskaper kring frågor som rör livets mening och syfte. Utifrån en insikt om din egen betydelse i världen och den enorma kraft som är du, kan du lättare välja arbets- och förhållningssätt för att få fram till din fulla potential. 

Utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande och de ämnen vi berör är bland andra: vetenskapen om universums uppbyggnad, läran om naturen, energin, medvetandet, psyket och själen, läkarvetenskapen samt den västerländska och den österländska filosofins historia. Genom IRIZ Metodens unika förklaringsmodell och många praktiska övningar lär du dig förstå dina egna livserfarenheter och vilka mönster de har skapat. Med hjälp av denna kunskap kan du sedan fortsätta att växa utan att detta står i vägen för din fortsatta utveckling.

Under året arbetar du med ditt eget personliga växande både individuellt, i mindre studiegrupper, samt i den ordinarie utbildningsgruppen. Dina lärare följer dig genom hela grundutbildningen. De ger dig återkoppling och blir ett viktigt stöd i ditt arbete.

Utbildningens syfte 

Ett mål med utbildningen är att du ska bli medveten om din potential i såväl yrkes- och privatlivet och att du ska lära dig tekniker för att ”träna” dig fram till en självbild som du upplever som ditt sanna ”Jag”. Den grundläggande principen bakom utbildningsmålet är, att det är först när du är i äkta kontakt med ditt eget ”Jag” som du tryggt kan leda dig själv genom vardagslivets olika val och situationer. Efter avslutad grundutbildning ska du ha kommit fram till vilken självbild och karaktär som hjälper dig att nå balans, mål och mening både privat och i ditt yrkesliv. 

Utbildningens omfattning

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning och består av en kombination av lektionstillfällen och hemarbete. Tanken är att du skall kunna arbeta som vanligt under studietiden. Det är dock viktigt att du som student är medveten om att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver såväl tid som engagemang. För att bli godkänd krävs att du går i individuell terapi hos en diplomerad samtalsterapeut från IRIZ Akademin. Detta är ett viktigt komplement till utbildningen som ger dig en fördjupning av din egna personliga utveckling. Undervisningen sker på svenska men viss kurslitteratur förekommer på engelska.

Om du vill söka vidare till våra yrkesutbildningar till energiterapeut och samtalsterapeut erfordras att du:

Erhåller betyget godkänt på de skriftliga arbetsuppgifter som tillhör utbildningen samt att du genomför minst 25 sessioner individuell samtalsterapi samt 5 sessioner energiterapi hos en diplomerad energiterapeut/samtalsterapeut från IRIZ Akademin. Dessutom krävs att du är närvarande 90 % av den schemalagda tiden och på studiegruppmötena.

Vi lägger särskild vikt vid elevens växande under utbildningen och att eleven följer IRIZ Akademins filosofi och moral. Du förväntas därför även respektera ordningsregler/sekretessbestämmelser samt uppträda respektfullt gentemot Akademins lärare, terapeuter och dina studiekamrater. En brist i något av ovanstående krav leder till att du inte blir godkänd på grundutbildningen. Du har då inte heller möjligheten att söka in till någon av våra yrkesutbildningar. IRIZ Akademins beslut går inte att överklaga.  

Välkommen med din anmälan till info@iriz.se

 

 

 

 

 


IRIZ Akademin • Stigbergstorget 1 • 414 63 Göteborg • Tel: 0766-31 45 59 • info@iriz.se
© IRIZ Akademin